Onderzoek naar Villa Herkenberg
Om de contouren en indeling van Villa 'Onderste Herkenberg' te Meerssen precies vast te leggen is er geofysisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige villaterrein.

Daarbij is onverwacht het voormalige privé-badhuis van de villa-eigenaar en zijn gezin ontdekt. Archeologen vonden een ruimte van 26 bij 13 meter. Ook denken ze een afvoerkanaal te hebben gevonden. Grondboringen hebben resten van marmer, pleisterwerk en ronde tegels van een Romeins vloerverwarmingssysteem opgeleverd.

Pastoor Habets dacht in 1865 het badhuis al gevonden te hebben, maar archeologen vermoeden nu dat hij een siervijver heeft gevonden.

Lees het hele verhaal hier (vanaf p.12).

Copyright foto: Sjak Planthof

Via Traiana gevonden in Heerlen
Bij graafwerkzaamheden op de kruising van de Ruys de Beerenbroucklaan met de Bekkerweg in Heerlen is een stuk Romeinse weg blootgelegd. Het betreft niet de Via Belgica, maar de Romeinse weg die van Xanten - over Heerlen - naar Aken liep: de Via Traiana. Deze weg kruiste in Heerlen (Coriovallum) de Via Belgica.

Het is voor het eerst dat deze weg archeologisch in het centrum van Heerlen is aangetoond. In het begin van de 20e eeuw waren in deze buurt wel al veel graven gevonden, waardoor werd verondersteld dat de weg hier ergens moest liggen. Graven lagen in de Romeinse tijd immers langs de uitvalswegen van steden en dorpen.

De weg was 7 à 8 meter breed en aangelegd van kiezel en leem. Hij liep af naar de buitenkanten, zodat er een goede afwatering was. Bijzonder is dat er nog karresporen te zien waren: 2 x 2 sporen. Met andere woorden: het was duidelijk een tweebaansweg.
Onderzoek
Het onderzoek naar het Romeinse verleden van Zuid-Limburg gaat ver terug in de tijd. Al in de de tweede helft van de 19de eeuw werden de eerste Romeinse villa’s in Limburg ontdekt door lokale priesters en notabelen.

Sindsdien zijn er vele Romeinse vondsten gedaan die ons een steeds beter beeld geven van hoe Romeins Zuid-Limburg er uit moeten hebben gezien en hoe de bevolking hier in die tijd leefde.

Die verhalen en vondsten vind je terug op de pagina 'Ontdek de Romeinen'. Nog steeds vinden archeologen van alles terug uit de Romeinse tijd. De meeste recente vondsten - die archeologen hebben gedaan sinds deze site online ging in 2012 - presenteren we op deze pagina.

Vondst van een grafveld in Heerlen
Bij het bedrijventerrein Trilandis vonden archeologen in 2009 al de sporen van een Romeins dorp. Daarover maakten wel melding in de site.

Nu hebben archeologen ook een Romeins grafveld gevonden met verschillende urnen en grafgiften gevonden.. Daarmee ontstaat een compleet beeld van een nederzetting uit de Romeinse tijd.

Copyright foto: L1
Via Traiana opnieuw in Heerlen opgegraven
Tijdens een archeologische opgraving aan de Bekkerweg in Heerlen zijn opnieuw de resten van de Via Traiana gevonden. De Via Traiana was de weg die in de Romeinse tijd van Aken naar Xanten liep. In Heerlen kruiste de Via Traiana de Via Belgica. Vanwege dit kruispunt van wegen ontstond er ook een nederzetting op die plek. De Via Traiana werd al eerder ook op andere plekken in de stad gevonden, maar nog nooit zo gaaf als nu.

Op de afbeelding geeft Parkstad-archeoloog Hilde Vanneste tekst en uitleg. De vorm van de weg is goed te herkennen.

Copyight foto: Leo Langen
Een wegfundering in Maastricht
Een van de grote vragen rond de Via Belgica is hoe deze vanuit Maastricht naar Valkenburg is gelopen: via Meerssen door het dal? Of via de Bemelberg? Of waren er twee takken?

In de afgelopen jaren zijn langs de Meerssenerweg in Maastricht- ter hoogte van de Kanjelbeek - resten van een Romeinse weg gevonden, die duidelijk laten zien dat daar in ieder geval een Romeinse weg heeft gelopen.

Naast losse vondsten als een bijl, een speerpunt, munten, stukken dakpan en aardewerkscherven, hebben archeologen er ook de resten gevonden van eikenhouten heipalen. Het gebied waar de weg en de Kanjelbeek elkaar kruisten was erg drassig, waardoor een gedegen fundering noodzakelijk was. De heipalen zijn waarschijnlijk dan ook gebruikt om de weg te beschermen tegen verzakking.

Ook deden de archeologen vondsten die duidelijk maakten de weg nog vele eeuwen na de Romeinse tijd in gebruik is gebleven. Naast een middeleeuwse zwaard, werd ook een groot aantal hoefijzers gevonden. De Romeinen kenden nog geen hoefijzers (enkele zogenaamde 'hipposandalen', dus deze moeten wel in de Middeleeuwen langs de weg zijn beland.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. - Wilt U Cookies toestaan?