Voerendaal
inleiding
dossier
De belangrijkste archeologische vondst uit Voerendaal is villa Ten Hove: een enorme Romeinse villa die archeologen compleet hebben opgegraven.

Maar er is meer: ook de Via Belgica is in Voerendaal opgegraven, net als de kop van een mysterieuze dame...

Klik op één van de vlaggetjes op de kaart om meer te weten te komen over Romeins Voerendaal.
Als je in Google Voerendaal en Romeinen intikt krijg je binnen een seconde ruim een miljoen hits. En dat is niet gek want in Voerendaal zijn bijzondere Romeinse vondsten gedaan:
  • De grootste en belangrijkste is de Romeinse villa aan de Steenweg: Villa Ten Hove.
  • In Voerendaal zijn daadwerkelijk sporen van de Via Belgica aangetroffen.
  • En er is een mysterieus zandstenen vrouwenhoofd aangetroffen, dat in bijna elk handboek voor archeologie in Nederland staat afgebeeld.
Dit soort vondsten helpen ons om het leven in de Romeinse tijd te reconstrueren. Niet alles maar wel de hoofdlijnen. De Romeinen legden in het begin van onze jaartelling, zo’n 2000 jaar geleden, een grote doorgaande weg aan door Zuid-Limburg: de Via Belgica.
 
Door de weg veranderde het leven hier ingrijpend. Om te beginnen was de weg
zelf al een verandering. Voordien bestonden er nog geen verharde wegen, laat staan een systematisch aangelegd wegennet.
 
De Via Belgica lag op een zeer vruchtbare bodem. Deze löss-gronden zorgden ervoor dat Limburg een belangrijke graanschuur werd voor de Romeinen die gelegerd waren langs de Rijn, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De weg speelde daarbij een belangrijke rol.
 
Het graan was de grote motor achter de snel stijgende welvaart in deze streek. Villa Ten Hove is hiervan het bewijs. Het was een zeer groot landbouwbedrijf met 250 hectare land… dat is 10 keer zo groot als een gemiddeld akkerbouw bedrijf nu! De eigenaar liet een riant landhuis bouwen voorzien van alle luxe die toen denkbaar was: vloerverwarming, een badgedeelte, muurschilderingen, een 6-persoons toilet, en een zuilengalerij van een lengte die hier nog nooit vertoond was.  Hij liet hiermee zien dat hij leefde als een ware Romein.
 
De vondst van het zandstenen vrouwenhoofd dat bekend staat als de ‘Dame van Voerendaal’ en andere vondsten maken duidelijk dat de mensen hier alleen materiele zaken hadden overgenomen, ook de Romeinse ideeën over het leven na de dood en de daarbij behorende gebruiken werden omarmd.
 
Al met al kunnen we zeggen dat Voerendaal in de Romeinse tijd een heel welvarend buitengebied was. Geen dorp zoals nu, maar Romeinse villa’s die her en der verspreid, in de buurt van de Via Belgica lagen.
Legenda
Via Belgica
Wandelroute
Alternatieve route
verander wachtwoord - log uit
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. - Wilt U Cookies toestaan?