Landgraaf
inleiding
dossier
Vlak langs de Worm in Rimburg lag in de Romeinse tijd een straatdorp, oftewel een 'vicus'. Er wonen en werken dus al zeker 2000 jaar geleden mensen in Landgraaf.

Een andere prachtige archeologische vondst is een Romeins graf, waarin een rijke vrouw begraven lag.

Klik op één van de vlaggetjes op de kaart om meer te weten te komen over Romeins Landgraaf.
-
Het landschap rond Landgraaf wordt bepaald door de ligging tussen het Limburgse Heuvelland in het westen en de uitlopers van de Eifel in het oosten. Karakteristiek zijn de glooiende akkers en bossen, doorsneden door oude beekdalen. De parken, de natuurgebieden en de groenstroken tussen de stedelijke bebouwing van nu zijn restanten van dit oorspronkelijke landschap.

In Landgraaf zijn een aantal bijzondere vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. In Rimburg is een Romeins straatdorp gevonden. De plattegronden van de huizen zijn door middel van grondradar technieken in kaart gebracht. De Romeinse brug over de Worm is ook gevonden, evenals diverse graven en een heiligdom. Alles tezamen vormt het een uniek beeld van een Romeins dorp en om die reden is het straatdorp bij de brug een archeologisch rijksmonument geworden.
 
Het Romeinse vrouwengraf aan de Hereweg moet imposant zijn geweest. Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek heeft de gemeente Landgraaf een modern wegmonument laten maken.
 
Romeinse graven lagen doorgaans langs de wegen. Dit vrouwengraf is een aanknopingspunt in het onderzoek naar de ligging van de Via Belgica tussen Heerlen en Rimburg. Als de Via Belgica in de buurt van dit graf heeft gelegen dan volgde de weg vanuit Heerlen gezien de zogenaamde noordelijke route, de route over het plateau.
 
Maar de twee Romeinse mijlpalen die in het kerkje van Eygelshoven zijn teruggevonden wijzen in een andere richting. Zij pleiten voor een zogenaamde zuidelijke route, een route die de Streithagerbeek volgt en dan via het dal van de Worm naar Rimburg gaat.
 
Waar de Via Belgica in Landgraaf heeft gelegen is nog altijd een punt van discussie. In deze discussie speelt het landschap een belangrijke rol. Het landschap van vóór de mijnindustrie, toen er nog geen verstedelijking was en de beken vrij door het gebied stroomden. Bij onze zoektocht naar de Via Belgica moeten we beginnen met oog te krijgen voor het landschap. En dan zullen wij net als de Romeinen een keuze maken: klimmen we het plateau op en worden we beloond met prachtige panorama’s of kiezen we voor een wandeling over vlak terrein door het dal van de Worm?

Weblinks

Legenda
Via Belgica
Wandelroute
Alternatieve route
verander wachtwoord - log uit
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. - Wilt U Cookies toestaan?